Ochrana osobních údajů

Společnost MAJAX DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Havlíčkova 101/18, 266 01 Beroun, IČ: 05520185 | DIČ: CZ05520185, zpracovává osobní údaje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jedná se o osobní údaje nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel,

1. jméno a příjmení
2. adresa
3. e-mailová adresa
4. telefon

Výše zmíněné osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky, vyřízení objednávky nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost poskytnutí dané služby. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a společností MAJAX DEVELOPMENT s.r.o..

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností MAJAX DEVELOPMENT s.r.o.. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu.

Dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., má klient právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo požadovat vysvětlení, dále právo požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů, dále je oprávněn odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně, či e-mailem odvolat. Klient má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Použití cookies

Společnost MAJAX DEVELOPMENT s.r.o. používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím služby Google Analytics.